Chính sách vận chuyển - giao hàng - lắp đặt

I. Mục đích:

Tạo sự khác biệt về quyền lợi cho khách hàng khi đến mua hàng tại Hàng Châu Âu Authentic (https://hangchauau.vip).

Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho khách hàng khi mua hàng tại Hàng Châu Âu Authentic (https://hangchauau.vip).

II. Phạm vị áp dụng

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua các sản phẩm tại Hàng Châu Âu Authentic (https://hangchauau.vip).

Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Hàng Châu Âu Authentic (https://hangchauau.vip).

Khu vực áp dụng: Giao hàng và lắp đặt tính phí tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

III. Quy định thời gian & địa điểm

Sau khi quý khách đặt hàng, trong vòng 24 giờ Hàng Châu Âu Authentic sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều khoản khác có liên quan đến sản phẩm.

Một số trường hợp đặc biệt như giá trị đơn hàng quá lớn & thời gian giao hàng vào buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ hoặc có thể dẫn đến nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với quý khách để thống nhất lại thời gian giao hàng cụ thể.

IV. Phát sinh chậm trễ

Trường hợp giao hàng chậm trễ, Hàng Châu Âu Authentic sẽ thông tin đến quý khách để có phương án nhận/ hủy đơn hàng hợp lý.